ACTE NECESARE

Conform Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru emis de catre  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara(A.N.C.P.I) aveti nevoie de urmatoarele acte in functie de necesitatea si situatia in care va aflati:

1.Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara a sectorului de care apartineti- in original
2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate la notar:
-in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare

-in cazul mostenirii-certificat de mostenitor(daca este cazul), inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor

-in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc): contract de vanzare cumparare sau contract de construire, proces verbal predare – primire apartament,

-in cazul achizitionarii prin rate: contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (doar pentru apartamentele cumparate in rate), declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni)

-in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie

-in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 – copie legalizata contract vanzare – cumparare, copie xerox schita anexa contract
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii Xerox